Sök:

Sidergas löser många svetsproblem eftersom tillverkningen är helt inriktad på robotsvetsning med patenterade förpackningar för robotindustrin.

Dagens metallindustri ändrar ständigt kurs, för att snabbt kunna rationalisera och optimera produktionsprocesser, öka kvaliteten, minska kostnader och skapa en bättre arbetsmiljö.

Att gå från manuell svetsning till automatiserad robotsvetsning anses som det enda sättet att både öka produktivitetet och samtidigt hålla sig till allt mer hårdnande säkerhetsregler.

Sidergas har lagt det senaste årtiondet på att intensifiera forskning och utveckling kring funktionella förpackningar för robotsvetstråd, bestående av miljövänliga och återvinningsbara wellpappförpackningar.

Kunder över hela världen har kommit fram till att Sidergas svetstråd bäst möter deras svetsbehov.

 

Fördelar:

● Förpackningar från 150-550kg
● Mycket hög trådkvlitet, garanterad
genom ett noggrant urval av råmaterial.
● Lättare att ställa in svets-
parametrarna exakt på grund av
jämnare kvalitet.
● Bättre trådmatningsegenskaper.
● Mindre stänk och slagg.
● Minskad avbrottstid.
● Längre livslängd på kontaktrör.
● Enkel att återvinna.
● Finns även som 24-7, ett ändlöst
system, se nedan.

Sidergas 24-7 är ett system avsett för svetsrobotar, där man helt och hållet kan ta bort driftstoppet vid byte av trådförpackning.
Systemet är baserat på en 550kg förpackning, uppspolad på ett unikt sätt, där den sista trådänden kan sammanfogas med början på en ny förpackning. När tråden sedan tar slut, kommer tråden att fortsätta tas från den nya förpackningen, helt utan avbrott. Sammanfogningen av trådändarna görs med en speciell skarvsvetsmaskin, och kan ske under tiden tråden används. En bom monteras ovanför de båda förpackningarna för att säkerställa en problemfri trådmatning under det automatiska bytet. Sidergas 24-7 är speciellt lämpligt i robotceller med flera robotar, där varje trådbyte gör att hela cellen måste stannas, eller i applikationer med långa trådledare, där man slipper dra fram tråden manuellt vid varje byte. Sidergas 24-7 levereras som standard i SG3-klass.


 
Demofilm Sidergas 24-7 
(30Mb)

http://www.sidergas.it/doc/video/24-7_presentation_WEB.wmv                      
 

Samtliga förpackningar är stapelbara upp till 3st på höjden vilket kan ge stora platsbesparingar

Trådledare Easyglide
Sidergas har utvecklat en unik trådledare för robotstationer och manuella svetsstationer där det...
Sidergas Robotic Pac 550kg 24-7
Robotsvetstråd Sidergas Robotic Pac 550kg
Sidergas Robotic Pac 300kg
Robotsvetstråd Sidergas Robotic Pac 300kg