Sök:
Nitty Gritty Pick Plus

Nitty Gritty Pick Plus

Nitty Gritty Pick Plus

Pick Plus är en avoxideringsprodukt för Tig-svetsat rostfritt material.
Den består av 2 produkter: betremsan och neutraliseringsduken.
Produkten används genom att en remsa innehållande en betvätska läggs över svetsfogen, varefter man väntar ca 15 minuter innan den avlägsnas med hjälp av neutraliseringsduken.
Tidsbehovet kan variera något beroende på svetsfogens storlek och utseende.
Hela processen är mycket enkel och har stora fördelar, främst miljömässiga och för användaren. Betremsan läggs i neutraliseringsduken och kan då kasseras som vanligt skräp, då den aktiva syran i remsan neutraliseras. Ingen avsköljning och separering från avlopp krävs som vid användning av traditionell betpasta. För användaren krävs enbart ett par gummihandskar som skydd vid användandet.

Betremsan är 4cm bred och levereras i förpackningar om 25m
Neutraliseringsduken levereras i förpakningar om 125st
och räcker i normalfall till ca 2 förpackningar betremsa.
Beställes separat enligt nedan:

190:-