Sök:

RINGDAHL MASKINER AB
Leverantör till Pappers- & Massaindustrin samt
Bil- och Verkstadsindustrin sedan 1965. 

Företagsinformation.
Ringdahl Maskiner AB är ett serviceföretag som
representerar utländska leverantörer inom Pappers-
och verkstadsindustrin på den Skandinaviska
marknaden.

Verksamheten är lokaliserad till Göteborg och 
Stockholm. I Göteborg hanterar vi elhandverktyg, svetsmaskiner, tillsatsmaterial och skyddsprodukter för bil- och verkstadsindustrin och i Stockholm maskinutrustning, underhåll och service till pappers- & massaindustrin. Sedan januari 2010 drivs verksamheten i Göteborg i ett dotterbolag: Ringdahl Maskiner & Verktyg AB som ägs till 100% av Ringdahl Maskiner AB. 
Huvuddelen av sortimentet i webshopen hör till dotterbolaget och kommer i de flesta fall hanteras därifrån.  

Våra starka sidor är vårt breda kunnande, långa erfarenhet och vår kundtillgänglighet. Det finns alltid någon som kan ta hand om de önskningar och problem som kunderna har och samtidigt ge snabb och effektiv service när så efterfrågas.
Vi ser fram emot att få ta hand om Er och era frågeställningar.

Företagsuppgifter: 

Ringdahl Maskiner AB,
Munkbron 5, Box 2024, 
S-103 11 Stockholm, Sverige
Tel: +46 (0)8 140275
Fax: +46 (0)8 4114170
clas@ringdahl-maskiner.se
Bankgiro: 174-9050
Plusgiro: 604594-2
Org. nr: 556094-8035

Ringdahl Maskiner & Verktyg AB
Tagenevägen 11 B
S-422 59 Hisings Backa, Sverige
Tel: +46 (0)31 831240
Fax: +46 (0)31 404446
kontoret.gtb@ringdahl-maskiner.se
Bankgiro: 467-1525
Plusgiro: 537687-6
Org. nr: 556791-5292